2021 Styczeń #5
 

17.01.2021r. Godz.16:22

 

Jezus: Aniu, córko Moja, wiedz, że słowa, które wypowiadasz, mają namaszczenie Ducha Świętego. Tak, zważaj na słowa swoje i wypowiedzi. Łaską Moją jest takie namaszczenie, i słowa te poruszają serce i nie pozwalają przejść obojętnie. Tak, możesz siać i dobro i zło. Dobry zasiew to słowo Boże, to słowo, które jest dane od Ducha Świętego, to słowa napomnienia. Są to słowa, które dobry owoc przynoszą, choć ten, co sieje tego nie widzi.

Zaś złe słowa, to słowa oszczerstwa, to słowa obmowy, to słowa złe i oceny złe. Tak, zważaj na swoje słowa, by twój język oczyszczony był, zawsze godny przekazywać Moje słowa.

 

- Dziękuję, Mój Jezu, za to napomnienie. Będę bardziej się starała i zważała na swoje słowa, chociaż niektóre zachowania ludzi mnie bulwersują. Czas jest trudny, Jezu, więc daj Mi światłe oczy serca i Twoją mądrość, bym nikogo nie oceniała.

 

Jezus: Córko Moja, dusza twoja wrażliwa. I Ja daję ci poznanie wielu spraw ukrytych dla oka ludzkiego. Tak, twoja ocena często jest trafna, jednak staraj się nad tym nie zatrzymywać.

Prawdę o człowieku zna tylko Bóg i tylko Jego ocena jest sprawiedliwa. Dusza prawa chce widzieć dobro w człowieku i nikogo źle nie ocenia. Los grzesznika jest mu ciężarem i zło, które ma nad nim władzę, niszczy jego życie. Tak, trąd duchowy jest stanem wielu dusz. Któż może te dusze uleczyć?

Dusza zniewolona przez zło, co żyje z dala od Boga, myśli, że jest wolna i swoim zmysłom dogadza, i żyje według pożądania. Ulega łatwo pokusom i swoim zachciankom, lecz radości Mojej nie ma, zaś przyjemność nie daje prawdziwego szczęścia.

 

- Tak, Mój Jezu, teraz najważniejsza jest modlitwa za grzeszników. Ten czas Miłosierdzia, który nam dałeś, krótki pozostał.

 

Jezus: Miłosierdzie Moje jest darem wolności dla każdego człowieka.

Czym jest prawdziwa wolność? Czym jest prawdziwe szczęście człowieka?

Wolności nie dają pieniądze, ani posiadanie. Wolności nie daje spełnianie wszystkich zachcianek. Wolności nie daje bogactwo i władza, ani stanowiska.

Wszystko to sprawia, że rośnie w człowieku pustka. Chwilowa radość, to nie szczęście, ani największa przyjemność nie jest szczęściem. To tylko namiastki, co dają chwilowe zadowolenie. Próżność ludzka mówi, że każdy sam powinien zadbać o swoje szczęście i sam kreować swoje życie, by czuć radość i spełnienie. Ułuda tego życia nie wypełni pustki duchowej serca.

Czym jest człowiek bez miłości Boga?

Wiele jest różnych bied, jest bieda materialna i duchowa. Nie ma biedniejszej duszy od tej, która nie zna miłości Boga. Wiele dusz teraz wybiera życie bez Boga, i Mojej miłości się wyrzeka, i woli wierzyć, że nie ma Boga. Bo gdyby Bóg istniał nie było by zła, ani cierpienia na tym świecie. Cóż to za Bóg, co nie obchodzą Go własne dzieci?

Bóg nie stworzył zła, ani cierpienia. Wszystko, co stworzył, było bardzo dobre w Jego oczach. Lecz Bóg zapragnął, abyście Go wybrali w wolności, gdyż nie stworzył was niewolnikami. Wybory mają swoje konsekwencje, a złe wybory z czasem przynoszą cierpienie. Tak, człowiek gotuje sobie swój los i wybiera to, co bardziej pragnie jego serce.

 

- Tak, Mój Jezu, wiele dusz teraz Ciebie szuka. Choć są i takie, co odchodzą z Kościoła.

Czym jest prawdziwa wolność człowieka?

 

Jezus: Wolność jest we Mnie, i we Mnie jest prawdziwe szczęście i radość. Duch człowieka, co żyje w Bogu, jest zawsze wolny i nie złamie go ucisk ani terror. Dusza, co żyje w Bogu, jest wolna nawet za kratami, wolna jest podczas okupacji wroga, wolna jest nawet wtedy, gdy jest spętana więzami.

I Ja, wasz Bóg, jestem wolny, gdy przybity na Krzyżu za was umieram. Na Krzyżu zwyciężyłem i zwyciężam. Krew Moja jest darem wolności, a Rany Moje schronieniem i ucieczką.

Wierne i ufne dzieci zawsze w swym sercu są wolne. I takie pozostaną, gdy wytrwają i nie ulegną naciskom zła.

Wiedzcie, dzieci, że nie ma dobrych szczepionek przeciwko covidowi. Wszystkie bez wyjątku niosą zło dla waszych dusz i ciał.

Wybór wasz jest wyborem między wolnością a zniewoleniem. Zważajcie na swój wybór i złu nie ulegajcie. Ja każdą duszę poprowadzę i dam jej światło poprzez Mojego Ducha, i dam wam wszystkie odpowiedzi przez słowo Pisma Świętego. Strzeżcie swych dusz i Mej opieki wzywajcie, i opieki i orędownictwa Maryi. Módlcie się podaną modlitwą (podana 15.01.21). Trwajcie w Mym Sercu i Niepokalanym Sercu Maryi.

 

Księga Przysłów 13, 1 – 9

 

Syn mądry miłuje karcenie,
naśmiewca nie słucha nagany.
Z owocu swych ust spożywa się dobro,
a gwałtem się sycą przewrotni.
Kto ust swych strzeże - ten strzeże życia,
kto usta rozwiera - zgubi sam siebie.
Serce leniwego czeka bez skutku,
a pilnych zamiary stale się spełniają.
Prawy się brzydzi słowem przewrotnym,
źle i haniebnie czyni występny.
Prawość strzeże dróg niewinnego -
a grzeszników powala nieprawość.
Jeden udaje bogacza - nie mając niczego,
[inny] udaje nędzarza - a opływa w dobra.
Bogactwo okupem za życie człowieka,
lecz tyran pogróżek nie słucha.

Wesoło błyszczy światło sprawiedliwych,
a lampa niewiernych przygasa.

"Biblia Tysiąclecia" Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003 

 

Psalm 122, 6 – 9

Proście o pokój dla Jeruzalem,
niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują!
Niech pokój będzie w twoich murach,
a bezpieczeństwo w twych pałacach!
Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół
będę mówił: «Pokój w tobie!»
Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego,
będę się modlił o dobro dla ciebie.

"Biblia Tysiąclecia" Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003