Czerwiec #1
 

10.06.2020r.

Godzina 9:40

 

Jezus: Moje drogie dzieci umiłowane.

Wiele modlitw do Mnie zanosicie i miłych Mi ofiar i postów. Wasze wyrzeczenia i modlitwy torują łaskę dla wielu dusz, dla Polski, dla Polskiego narodu. Wierna modlitwa i oddanie wiernych dusz zmienia świat, zmienia losy narodów, zmienia przebieg kar.

Moje drogie dzieci wiedzcie jednak, że zmiany są nieuniknione choć teraz się zdaje, że wszystko wraca do normy, a wirus nie rozprzestrzenia się aż tak bardzo.

Rząd Polski prowadzi kraj wasz, Mój kraj do dyktatury i plany te są dalekie od życia w wolności i dobrobycie. Jednak nie ustawajcie w modlitwie za Rząd Polski bym zniweczył ich złe plany.

Dziś Święto, Święto Bożego Ciała i Święto Mojej Krwi, bo tam gdzie Moje Ciało jest też Moja Święta Krew.

Moje drogie dzieci pragnę byście uczcili Moje Ciało i Krew gdyż Ja ofiarowuję się wam cały nie tylko w Eucharystii lecz także na Kalwarii. Teraz gdy profanowane jest Moje Ciało i Krew przez niegodne przyjmowanie Mnie w Komunii Świętej pragnę waszego wynagrodzenia za grzech i licznego waszego udziału w Procesji Bożego Ciała.

Zło profanacji jest obrazą samego Boga i wynagrodzenie sprawia, że Bóg nie może was za to karać ręką sprawiedliwości. Miłość Moja pragnie dobra dla moich dzieci, dla dzieci wybranych, dla Polskiego narodu. Pragnę was obdarować łaskami, pragnę was ochraniać, pragnę was przeprowadzić przez zasadzki szatana.

Teraz w wielu miejscach będzie organizowana Procesja Bożego Ciała jak dawniej i to, że będzie w wielu Parafiach zmniejszona do minimum ujmuje Mojej czci. Dlatego nie będę mógł być hojny i smutek wypełnia Moje Serce z powodu braku czci.

Tam gdzie mój lud licznie pójdzie w Procesji Bożego Ciała i jak dawniej pójdzie ulicami łaski swoje wyleje bez granic, bo Procesja Bożego Ciała jest Procesją Nieba na Ziemi. Tak wielka jest wina tego co wprowadza tu ograniczenia, co ingeruje w Procesje Mojego Kościoła.

Moje drogie dzieci wiele łask pragnę wylać na Polski naród, gdyż czas trudny nadchodzi. Teraz zwiększy się liczba zachorowań, a jeśli chodzi o zgony, to będzie się ich o wiele więcej podawać.

Wasza modlitwa wiele zmienić może, módlcie się za Śląsk, bym ingerował tam swoją ręką. Módlcie się za naród Polski i za Rząd, a także we wszystkich zamieszczanych tu intencjach. Moje drogie dzieci dziękuję za wasz trud, modlitwy, posty i ofiary. Ja pragnę obdarzać was łaskami i wynagrodzić wasz każdy trud. Radością Moją są Mi dusze wierne świeckie i kapłańskie, i Ja jestem waszą radością, a schronieniem i ukojeniem jest Moje Najświętsze Serce.

Tak z Serca wszystkim Błogosławię co słowa te czytają i słuchają. Ja Jestem Królem waszych Serc, a Maryja jest waszą Królową, pamiętajcie żeście Polakami.

 

Psalm 119, 17-24

Wersja audio