Czerwiec #3
 

29.06.2020r.

Godzina 15:32

 

Maryja: Moje drogie umiłowane dzieci.

Czasy ostateczne rozpoczęły się kilka miesięcy temu i czas oświecenia sumień jest już bardzo bliski. Niewiele dusz zdaje sobie sprawę w jakich czasach żyje i że świat zmierza teraz do zagłady.

Ja Maryja jestem waszym ratunkiem w czasach ostatecznych. I każda dusza, która zwróci się do Mnie o ratunek nie pozostanie bez pomocy. Szatan teraz szykuje wiele zasadzek, by zwieść dusze a jego największą pokusą jest kłamstwo, że nie ma Boga. Jego działanie teraz jest jeszcze bardziej podstępne i wiele dusz zwiedzie gdyż mało ufają Bogu, mało kochają Boga i nie chcą żyć tyko dla Boga. Wiele dusz ulegnie lękowi i te dusze co przyjmują Komunie Świętą na rękę już uległy strachowi. Teraz jeszcze bardziej będzie szerzyć się profanacja, zbezczeszczenie wszelkich świętości i jeszcze więcej dusz odejdzie od Boga.

Smutne jest Moje Serce i Serce Mojego Syna,lecz dusze wierne co trwają przy Bogu są ochłodą dla Mnie i Mojego Syna.

Teraz zbliża się kolejna tura wyborów, lecz wiedzcie że nie są one prawdziwe. I zbliża się czas dyktatury Rządu i wielkiego ucisku Polskiego narodu.
Klątwa rzucona na Prezydenta Polski przez Cypriana Polaka jest ratunkiem dla niego. Dlatego, że klątwa ta życie jego skraca i prawdą jest, że doświadczy zbawienia od Mojego Syna. Lecz nie bez cierpienia w czyśćcu, nie bez męki oczyszczenia. Gdy Bóg zezwala na klątwę jest to łaska dla tej osoby i dla wielu, którym ta dusza szkodzi. Człowiek nie ma oczu Boga i widzieć nie może jak Bóg. I zrozumieć wielu spraw Bożych tu na ziemi nie zdoła. Przeklinanie jest złem co otwiera drogę działaniu szatna. Lecz klątwa rzucana przez proroków na polecenie Boga jest dopustem Bożym i łaską co wiele zmienia. Jednak prorok, który jest narzędziem Boga winien jest pokuty i oczyszczenia. Tak Cyprian Polak zwolniony jest z winy za Sprawą Mego Syna.

Zaś jeśli chodzi o Proroka Grzegorza i on jest narzędziem w rękach Boga.

Tak drogie dzieci wiele modlitw zanosicie do Mnie i Mojego Syna, i wiedzcie że znaczenie ma każda modlitwa. Mnóżcie swoje modlitwy, posty i ofiary, gdyż czas już krótki pozostał. Wiele trzeba modlitw żeby zmienić tok wydarzeń, wiele trzeba ofiar by Boga przebłagać i wiele postów by zniweczyć grzech.

Polska to naród wybrany szczególnie przez Boga umiłowany i tu nie ma wątpliwości, że jest to nowe Jeruzalem, miejsce Nowego Kościoła.

Teraz dzieci moje czeka was wielki ucisk, lecz Ja Maryja jestem waszą Królową, a Mój Syn Królem Polskiego Narodu.

Trwajcie w nadziei, trwajcie w ufności, a pokój wypełni wasze serca. Nie obawiajcie się zła, nie obawiajcie się ucisku, nie obawiajcie się o byt, lecz ufajcie Bogu zawsze i mimo wszystko. Dusza wierna i ufna wiele zdoła wycierpieć dla Boga i zawsze ufa Bogu. Wielka jest cierpliwość Boga i wielka Jego łaska dla Polskiego narodu.

Proszę was drogie dzieci zawsze ufajcie Bogu, pozostańcie mu wierne, kochajcie całym sercem Boga. Ja Maryja jestem zawsze z wami i z wami odmawiam Różaniec. Jestem tam gdzie Mnie zaprosicie i wstawiam się za wami we wszystkich waszych sprawach, które Mi powierzacie.

Tak z Serca wszystkim Błogosławię co słowa te czytają i słuchają. Niech Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego wypełni wasze serca pokojem.

 

Księga Judyty 6, 16-21

Wersja audio