Grudzień #2
 

08.12.2019r.

 

Maryja: Moje drogie dzieci.

Miłość Moja jest zawsze przy was i pragnę byście w dniu Mojego Święta Niepokalanej przyjęli Mnie do swojego serca, do swojej codzienności, do waszych rodzin, do waszej pracy. Ja pragnę jako wasza Matka, opiekunka, powierniczka być blisko was. Życie wasze jest trudem na tej ziemi zwłaszcza jeśli jest to życie ofiarne, życie złączone z Krzyżem Mojego Syna. Gdy zaprosicie Mnie do swojej codzienności to wiedzcie, że przyjdę wam z pomocą we wszystkich waszych sprawach i choć trud wasz nie zostanie zmniejszony, Ja będę wam we wszystkim dopomagać i orędować za wami. Dusze wierne są cenne w oczach Boga i cenne, i drogie są Mi wasze dusze. Moje drogie dzieci, już wkrótce nadejdzie wiele zmian i bądźcie na to gotowi.

Trzeba wam wiedzieć, że żyjecie u progu trzeciej wojny światowej i już niedługi jest czas gdy ona wybuchnie, i trzy dni ciemności ogarną ziemie. To czas próby, bądźcie gotowi by modlić się przez trzy dni i dwie noce przy zapalonej poświęconej świecy, bądźcie gotowi by pościć i trwać na modlitwie. To czas, w którym wszystkie demony wyjdą na ziemie i nie pozostawią przy życiu grzesznych ludzi oddanych szatanowi. W tym czasie z domu nie wychodźcie, bo to będą dni strachu i zniszczenia ziemi, i nie ostanie się już ta ziemia. Nikogo do domu też nie wpuszczajcie, okien nie otwierajcie bo zewsząd zło będzie chciało wejść do waszego domu. Dni te będą niczym sąd i każdy pozna stan swej duszy, wielu się nawróci i Bogu odda swe życie. Jednak zanim przyjdą te dni gdy w znaku Krzyża na niebie Bóg da im zapowiedź, wcześniej przyjdzie Mój Syn, Syn Boży by dusze wasze porwać do Nieba, byście sumienia wasze w zwierciadle prawdy ujrzeli. Dla wielu dusz będzie to wstrząs, niektóre z nich tego nie przeżyją, zaś dusze czyste niech się nie obawiają gdyż prawdę o sobie już znają i tu zwiększy się ich doskonałość.

Te dni zapowiadało już wielu świętych i proroków, wiedzcie że bliskie są już te dni. Dlatego Ja Maryja was proszę byście się modlili za Rząd Polski, ministrów, Prezydenta i jego żonę, także za posłów i tych co doradzają.

Wiele zależy od waszych modlitw, gdyż wielkie nadchodzą zmiany. Ja Matka wasza Niepokalana noszę was w swoim Sercu i z Serca wszystkim błogosławię co słowa te czytają i słuchają. Trwajcie na modlitwie i ufajcie Mojemu Synowi.

Wersja audio