Kwiecień #2
 

8.04.2020r.

Godzina 21:12

 

Jezus: Moje drogie dzieci umiłowane.

Z miłością i wdzięcznością przyjmuje wasze modlitwy, i wiedzcie że dusze wasze wiele już łask wyprosiły.

Teraz gdy obchody Triduum Paschalnego stały się niemożliwe i dano wam tylko namiastkę, którą można obejrzeć w telewizji starajcie się być blisko Mnie,blisko Mojego Serca. I Ja choć jestem Bogiem doświadczam opuszczenia.

Czwartek to dzień ustanowienia Eucharystii, a także kapłaństwa.

Choć Ja jestem Najwyższym Kapłanem, to wiedzcie że bliscy są Memu Sercu wszyscy kapłani. Ci co są wierni i oddani ze Mną Krzyż niosą na Kalwarie, ze Mną cierpią zniewagi i oskarżenia, ze Mną idą drogą na Golgotę i ze Mną umierają na Krzyżu. To są kapłani według Serca Mojego, oddani Mej Matce Maryi.

Zaś ci co są letni i obojętni ból Mi sprawiają, a ci co swe dusze zaprzedali, Bogu już nie służą. Dziś gdy masoneria stoi u steru władzy i oni jej służą, i oni czynią tak jak każe im ta władza. Ci ranią Mnie najbardziej gdyż nie tylko sami się zaprzedali lecz niszczą Moją owczarnie prowadząc ją w szpony szatana.

Tak zmierzam na Kalwarie i to jest drugi dzień Triduum Paschalnego, gdzie dla was na Krzyżu umarłem i umieram dnia każdego. W tym dniu bądźcie przy Mnie jako przy Baranku ofiarnym, bądźcie przy Mnie podczas stacji drogi Krzyżowej, bądźcie ze Mną na Kalwarii pod Krzyżem. Stójcie wiernie pod Krzyżem, aż do śmierci Mojej boście największym pragnieniem Moim. Proście Mą Matkę Maryję by was w tej drodze prowadziła i stała z wami pod Krzyżem.

Zaś trzeci dzień Triduum Paschalnego niech wypełni wam czytanie Pisma Świętego i niech żadne z czytań nie będzie przez was pominięte, byście dobrze przeżyli to co przekaże wam Pismo Święte. Ja zaś przyjdę do was w radości Zmartwychwstania by serca wasze pełne pokoju się stały i zaufania. Tak bądźcie blisko Mnie moje dzieci i nie traćcie do Mnie zaufania.

Czas trudu i ucisku nie jest jeszcze zakończony lecz Ja dam wam wytchnienie i radość w Sercu Moim.

Tak drogie dzieci, choć trud waszej modlitwy jest wielki w niczym nie ustawajcie bo wiele mogą zmienić wasze modlitwy. Proszę byście wciąż modliły się za Kościół Święty, biskupów, kardynałów, Papieża Franciszka i wszystkich kapłanów.

Mi powierzajcie wszystkie wasze troski i zmartwienia, bo wiele jeszcze trudnych zmian was czeka. Nie wszystkie zmiany są w woli Mojej, dlatego módlcie się też za wrogów Kościoła.

Tak dzieci moje, droga Moja jest prawa i prosta i znacie Moje przykazania i biada temu kto zmienia Moje przykazania, i zamyka Mój Kościół przed wiernymi zamiast czynić go otwartym dla wszystkich wiernych. Bo pokarmem duszy jest Eucharystia i chlebem życia jest Komunia Święta. Zaś spowiedź jest ratunkiem i oczyszczeniem dla duszy. To Ja sam spowiadam wszystkie dusze i każdy kto stara się to zmienić sprzeniewierza się Bogu samemu. Tak drogie dusze wierne i Mi oddane Ja jestem blisko was i was ochraniam, bądźcie mężne mocą wiary i bądźcie pewne, że Ja zwyciężę bo Jestem waszym Królem, nie traćcie ducha ani wiary.

Tak z Serca wszystkim Błogosławie co słowa te czytają i słuchają. Ja Jestem, trwajcie i w modlitwie nie ustawajcie a miłość Moja będzie zawsze z wami.

 

Ks. Ezechiela

22, 23-31

Wersja audio