Kwiecień #4
 

23.04.2020r.

Godzina 21:06

 

Bóg Ojciec: Moje drogie umiłowane dzieci.

Dziękuję za waszą wierność i wytrwałość w modlitwie. Ja Jestem waszym Bogiem ale też i Ojcem, który dba o swoje dzieci. Martwią Mnie dusze, które odwróciły się ode Mnie, dusze letnie i te oziębłe. Wielu uległo lękowi i okazało się jak wielu jest słabych w wierze i miłości do Mnie.

Rząd Polski teraz sieje wiele kłamstw i zwodzi naród Polski. Zbliżające się wybory nie są w woli Mojej, a ich wynik jest przesądzony. Koniec pandemii także jest już ustalony lecz nikt się nie zastanawia, że Ja Bóg Ojciec Wszechmogący mogę i chce zmienić bieg wydarzeń. I to Ja czas wyznaczam i wyznaczam datę ustania pandemii. Liczba zarażonych wirusami nie jest prawdziwa i tak samo przekłamana jest liczba zgonów. Wciąż te liczby się zawyża i wiedzcie dzieci moje, że zawyżona jest liczba zgonów. A jeśli chodzi o osoby zarażone to wiele nie jest wykrytych i tu tylko ja znam liczbę osób zakażonych.

Wirus ten może być łatwo zniszczony przez życie wiary. Czyli modlitwę, udział w Eucharystii, przyjmowanie Komunii Świętej w godny sposób od kapłana i do ust. Spowiedź Świętą i oddanie się Niepokalanemu Sercu Maryi. Wtedy okaże się, że wirusy te możecie przejść jak zwykłą grypę bez skutków ubocznych i powikłań.

Szczepionki, które mają być masowo wprowadzone są zagrożeniem i przyniosą wielką szkodę. Nie tylko dla organizmu ludzkiego ale mają też konsekwencje duchowe, gdyż niosą w sobie przekleństwo.

Jak uchronić się od takiej szczepionki?

Tutaj trzeba modlitwy za cały naród Polski by uchronić cały naród od zgubnej szczepionki. By każdy mógł się bronić od przyjęcia takiej szczepionki, by planowane formy przymusu zostały zniweczone. Ja dam pokierowanie każdej duszy jak ma się bronić. Gdyż przyjęcie szczepionki jest zgubne dla duszy i oznacza oddanie się w szpony demona.

Ja Jestem Bogiem co troszczy się o swoje dzieci i zniszczyć swych wiernych nie pozwolę. Troska Moja o was dzieci moje jest wielka i razem z wami boleję i cierpię. Wiedzcie też, że noszenie maseczek o wirusa was nie uchroni i wie o tym każdy lekarz, a także Minister Szumowski.

Teraz jest czas trudu i zmagania dla mych wiernych mych dzieci, czas niepewności. Lecz wiedzcie, że w Mym Sercu, Sercu Ojca Niebieskiego jest pewność, że w Sercu Syna Mego jest pewność i pewność jest w Sercu Maryi. Nie ulegajcie lękowi ani manipulacji szerzonej przez media. Nie ulegajcie fałszywej nauce biskupów co zapomnieli czym jest nauka Ducha Świętego. Nie traćcie wiary, nawzajem się pocieszajcie i wspomagajcie, trwajcie w duchu modlitwy, pokuty i ofiary.

Ja tchnieniem słowa Ducha Świętego stworzyłem świat i do mnie należy ostatnie słowo, i odnowię ten świat.

Tak dzieci moje wyście troską Moją największą i jesteście stworzeni z Miłości Mojej, i do Mnie należycie jako dzieci moje. Ufajcie Mojemu działaniu, ufajcie Mojemu Synowi i Maryi jako Matce Polskiego narodu.

Tak z Serca wszystkim Błogosławię co słowa te czytają i słuchają. Pamiętajcie Ja Jestem waszym Bogiem, Mój Syn Królem, a Maryja waszą Królową.

 

Ewangelia św. Mateusza 27, 1-2

Wersja audio