Lipiec #1
 

12.07.2020r.

Godzina 9:49

 

Jezus: Moje drogie umiłowane dzieci.

Dziś dzień wyborów prezydenckich i wybory te pokazały jak wielki jest podział wśród Polaków.

Czy nie widzicie jak kandydaci wam podani skłócili naród?

Lecz taka jest Polska natura i zgody nie ma wśród Polaków, i łatwo zapala się kłótnia. Lecz dzieci Boże co mają Ducha Świętego widzą tą manipulacje i wiedzą, że przez modlitwę zbawi się Polski naród.

Tak proszę was moje dzieci nie poddajcie się emocjom politycznym, lecz módlcie się za Polskę i Polski naród. Dzień Mojego Sądu jest bliski i wielu wróci do Boga, lecz wielu stanie się waszymi wrogami.

Dziś czas pokuty, wynagradzania za grzechy Polaków, to czas modlitwy dla ratowania dusz. Tu nie ma czasu na kłótnie i swary. Niech prawo Boże będzie waszym sztandarem. Tu ważą się losy Polskiego narodu i wiele zależy od waszej modlitwy, ofiary i postów. Ja nie pragnę karać waszego narodu, lecz przyszedł czas oczyszczenia. I wasz naród, naród Polski przejdzie przez ogień oczyszczenia.

I oddziele ziarno od plew, a kąkol zostanie zniszczony. To czas łaski dla Polskiego narodu i wielkie zło zostanie ujawnione.

Ja nie pozostawię Polskiego narodu i wiedzcie, że zły rząd zostanie obalony.

I dam wam ratunek przez Matkę waszego narodu Maryję.

Nadejdą czasy grozy, lecz taka jest cena oczyszczenia.

Niech każdy modlitwą się zbroi, gdyż kończy się czas miłosierdzia.

Słowa tutaj pisane wkrótce się skończą i Duch Święty poprowadzi Polski naród. A każdy będzie mógł czerpać naukę ze słów o Moim Miłosierdziu.

Każdy prorok ma swój czas działania i każdego przeznaczam na dany czas. Słuchajcie słów Grzegorza, Cypriana Polaka, Ewy Rycielskiej i Michaliny od Apokalipsy. Słowa od Żywego Płomienia są Moją nauką choć dopuszczam, by czasem pisał swoje słowa i to jest dla niego nauką.

Moi wybrani prorocy na czasy ostateczne wkrótce zamilkną i będę was pouczał przez Pismo Święte. Tak moje drogie dzieci w modlitwie nie ustawajcie. Wciąż trwajcie blisko Mojego Serca i Serca Maryji. Ja jestem waszym Królem i Panem, i wkrótce pełne się stanie Moje królowanie. Trwajcie w pokoju Mojego Serca i módlcie się o pokój we wszystkich sercach.

Miłość Moja osłoni was od wszelkiego zła, a Duch Święty poprowadzi mimo zamętu. Kto trwa we Mnie i Ja w nim trwam, i trwa w nim Moja nauka. Serce Moje tęskni za wami, przyprowadzajcie do Mnie dusze. Moc waszej modlitwy wyrywa dusze szatanowi, dlatego nie ustawajcie w modlitwie. Wiele jeszcze pragnę uczynić przez Polski naród i wielkie są Moje plany wobec Polskiego narodu.

Pamiętajcie o waszej wartości, tożsamości, korzeniach chrześcijańskich Polskiego narodu. W niczym nie ustawajcie i nie poddawajcie się zniechęceniu, i złemu myśleniu. Walczcie dzielnie z pokusami, gdyż jesteście Armią Boga. Wielka to siła, gdy szturm zanosicie do Nieba i wtedy setki tysięcy toczy bój. Takiej Armii boi się szatan wasz wróg.

Trwajcie w czystości duszy, czystości myślenia, czystości mówienia, czystości postępowania.

Moi drodzy umiłowani kapłani według Serca Mojego. Wielką w was nadzieje pokładam i wam powierzam Moją owczarnie w ten trudny czas. Strzeżcie Mojej owczarni i troszczcie się o każdą duszę, bo każda dusz jest mi droga. Bądźcie Mi wierni, bo i dla was nadchodzi czas wyboru.

Tak drogie dusze kapłańskie i świeckie, wiele od was zależy. Trwajcie na modlitwie i w niczym nie ustawajcie.

Tak z Serca wszystkim Błogosławie co słowa te czytają i słuchają. Trwajcie w zaufaniu, a Moja łaska prowadzenia i pokoju będzie z wami.

 

Księga Estery 2, 1-23

Wersja audio