Lipiec #2
 

19.07.2020r.

Godzina 10:43

 

Maryja: Moje drogie umiłowane dzieci.

Czas przyjścia Mojego Syna jest już bardzo bliski. Teraz jest czas modlitwy i oczekiwania na Jego przyjście. Niech każda dusza co czyta te słowa będzie gotowa i oczyści swą duszę w Najświętszym Sakramencie Pokuty.

Wydarzenie to zmieni cały świat i już nikt nie powie w sercu „nie ma Boga”. Gdyż spotkanie tak bliskie zmienia duszę. Jednak trzeba wiele modlitwy, by dusza zwróciła się do Boga, wiele trzeba modlitwy by wytrwała przy Bogu, wiele trzeba modlitwy by dusze niewierne zostały wyrwane z rąk szatana.

Tak drogie dzieci módlcie się o pokój na świecie. I o przemianę każdego serca, by ludzkość przyjęła Mojego Syna i w Bogu Ojcu widziała Jedynego Boga.

Ja Maryja jestem zawsze blisko was i wstawiam się za wami. Z uwagą wysłuchuję waszych próśb i we łzach zanoszę je Bogu Ojcu w Niebie. Wasz trud, modlitwa, cierpienie, post i pokuta są cennym darem dla ratowanie wielu dusz.

Polska to kraj, w którym jestem Królową i bronię was jako Królowa. Pod Moją obronę się uciekajcie, powierzajcie Mi swoje rodziny i bliskich w akcie oddania.

Ja przyjmuję każdą duszę pod opiekę i żadna dusza nie zginie co jest w Mojej opiece. Szatan szykuje wielkie uderzenie, by jak najwięcej dusz doprowadzić do zguby, lecz Armia Boga może zniweczyć jego plan, choć i tak przyjdzie na Polskę oczyszczenie. Czeka was wielki trud Moje drogie dzieci, lecz pamiętajcie Mój Syn zwyciężył na Krzyżu i teraz zwycięży przez Krew Baranka.

Niech waszym orężem będzie Różaniec, postawą serca zaufanie, miłość niezłomna do wrogów i nieprzyjaciół. Zawsze będziecie wierni Bogu, Jego przykazaniom, gdyż Jego miłość nikogo nie zawiedzie. Czas grozy moje drogie dzieci nadchodzi, lecz i czas zwycięstwa nadchodzi wielkimi krokami.

Pamiętajcie waszym celem jest życie wieczne, w Niebie z Bogiem Ojcem przebywanie.

Czym jest wieczność i wieczne szczęście? Tutaj życie jest przemijaniem i liczy się tylko miłość i Bogu oddanie.

Moje drogie dzieci dziękuję wam za wasze modlitwy, posty i ofiary. Trwajcie w wierności i w niczym nie ustawajcie, gdyż czas jest bliski.

Moi drodzy kapłani. Ja Maryja jestem Matką kapłanów i każdy wierny kapłan jest radością Mojego Matczynego Serca. Lecz ci co się sprzeniewierzyli bardzo ranią Me Serce i Serce Mojego Syna. Wielkie kary ściągają na siebie kapłani co szerzą błędną naukę, profanują Ciało i Krew Mojego Syna rozdając Komunię Świętą na rękę.

Czym jest wiara w Boga? To oddanie całkowite na służbę Bogu, tu nie nie ma miejsca na wygodne życie. Moi drodzy kapłani Ja Maryja wstawiam się za wami płacząc krwawymi łzami. Jak Mój Syn może odbudować swój Kościół bez was kapłanów? Każdy kapłan jest cenny w oczach Boga, lecz szala grzechów jest dawno przeważona. Dlatego proszę was moi drodzy wierni kapłani o dar modlitwy ekspiacyjnej za grzechy kapłanów.

Tak drodzy Moi kapłani, wszystkie osoby konsekrowane i moi drodzy świeccy Ja Maryja noszę was wszystkich w swoim Matczynym Sercu i pragnę, by wasze serca były pełne pokoju i radości Mojego Syna.

Teraz zbliża się czas zamieszek, gdyż kraj wasz Polski został podzielony przez manipulacje Rządu. Pamiętajcie waszym orężem jest Różaniec i tą bronią zwyciężycie. Proszę codziennie odmawiajcie Różaniec, wciąż staracie się trwać na modlitwie. Tak moje drogie dzieci, Moje Matczyne Serce tęskni za wami.

Niech Dobry Bóg Błogosławi wszystkim co słowa te czytają i słuchają. Ja Maryja wciąż wstawiam się za wami i chronię was pod swoim płaszczem.

 

Księga Hioba 27, 13-19