Lipiec #3
 

22.07.2020r.

Godzina 10:07

 

Bóg Ojciec: Moje drogie umiłowane dzieci.

Zbliża się wielkie wydarzenie i to wydarzenie będzie wielką zmianą dla całej ludzkości. Wiele jest serc ludzkich co nie zna Boga i wiele jest serc co odrzuciło miłość Boga.

Moje drogie dzieci bądźcie gotowe na przyjście Mojego Syna. Bądźcie gotowi i czuwajcie na modlitwie. Ja Bóg Ojciec ponownie posyłam do was Mojego Syna i pragnę byście go przyjęli z radością. On niesie wam pokój i ratunek.

Wiele jest dusz co nie przyjmie Jego miłości. Dlatego módlcie się teraz szczególnie za nawrócenie grzeszników, módlcie się modlitwą wynagradzającą za grzechy Polaków. Słuchajcie wezwania Maryji, by modlić się modlitwą Różańcową, by ofiarować post, niech wasze życie ofiarne będzie pełne radości, bo dzień jest bliski. To czas gdy ziarno od plew zostanie oddzielone, to czas stanięcia w prawdzie, to czas gdy kończy się Moje Miłosierdzie.

Polska to kraj wybrany, nowe Jeruzalem, to iskra już zapowiadana przez Świętą Siostrę Faustynę. Jakże pragnę by ten ogień już zapłonął, ogień Mojej Miłości, ogień oczyszczenia, ogień odnowy.

Miłość Moja jest miłością najwyższą i niepojętą, w której zawierają się wszystkie miłości. I te nadprzyrodzone pełne Ducha Świętego i te ziemskie pełne słabości. Wszelka miłość pochodzi od Boga i dusza ludzka umiera bez miłości. Dlatego pragnę, by tu na ziemi zapanowała miłość Boga. By w tym kraju Polskim rządziły Boże przykazania, by wiara stała się najwyższą wartością.

Wiele napomnień i wiele wskazówek przekazałem wam moje drogie dzieci przez Mojego Syna i waszą Matkę Maryję. Moja służebnica Anna od Jezusa przekazała wam wiernie każde słowo i każde słowo tu spisane jest wiernie.

Moi prorocy niedługo zamilkną i moc Ducha Świętego was poprowadzi, a miłość waszej Matki Maryji ochroni.

Tak z Serca Mego wszystkim Błogosławię co słowa te czytają i słuchają. Ja Bóg Ojciec tęsknie za wami i prowadzę was w każdym słowie w Piśnie Świętym spisanym.

 

Księga Hioba 15, 20-35

Księga Jeremiasza 42, 7-18