Lipiec #4
 

31.07.2020r.

Godzina 11:48

 

Maryja: Dzieci Moje umiłowane.

Czas jest krótki do przyjścia Mojego Syna. Ja Maryja Licheńska pragnę do was przemówić jako opiekunka Polski i Polskiego narodu. Objawienia Moje wkrótce staną się liczne w wielu miejscach tego kraju. Ja jestem obrończynią waszego narodu i w Mej Matczynej opiece jesteście.

Kraj Polski czeka teraz wiele zła, cierpienia i bólu, lecz zbawienny to ból oczyszczenia i zbawienna jest krew męczenników tego narodu. Modlitwa wasza jest kadzidłem u tronu Boga samego, ofiara jest przebłaganiem i przez to zmniejszane są kary. Jednak kraj wasz przejdzie ofiarę cierpienia, gdyż i teraz mnożą się grzechy i profanacje.

Wielu z was odeszło od Boga i życie ich jest obrazą Boga samego. Dlatego moje drogie dzieci nie ustawajcie w modlitwie za grzeszników, wynagradzajcie w ofierze i modlitwie szerzące się profanacje.

Kult Boga żywego w Polsce jest coraz słabszy i powierzchowne staje się życie wiary. Módlcie się moje dzieci o odnowę wiary narodu Polskiego, o ratunek dla waszych rodzin i o świętych kapłanów. Miłość Boga przeprowadzi was przez ból oczyszczenia a Mój Matczyny płaszcz was ochroni i wasze rodziny.

Wzywajcie waszych patronów, patronów Polski by przez ich wstawiennictwo uprosić łaski u Boga. Módlcie się przez wstawiennictwo waszego Papieża Jana Pawła II, przez wstawiennictwo Św. Stanisława, Św. Andrzeja Bobolę i wszystkich męczenników co zginęli w imię wiary dla odkupienia Polskiego narodu.

Łaską Boga są spisane tu słowa i słowa te już będą zakończone. Teraz Moje dzieci czytajcie słowa o Miłosierdziu Boga, bo w Jego Sercu jest każde słowo. Słowa te są nauką Boga samego. I każda dusz co przeczyta te słowa otrzyma wiele światła i zrozumienia spraw Bożych. Każda dusza co będzie te słowa propagowała otrzyma łaskę Ducha Świętego do osobistego prowadzenia. Żadna dusza co będzie w swym sercu słowa te rozważała nie zginie i sam Bóg osłoni ją i zachowa.

Zaś wszystkie dusze co czytały słowa przekazywane dla Polski i Polaków na czasy ostateczne Bóg pragnie obdarzyć łaską pokoju, niezłomnej nadziei, głębokiej wiary i zaufaniem. Łaski te i wszystkie potrzebne łaski do zbawienia każda dusza otrzyma po szczerej spowiedzi i oddaniu swej duszy w niewolę miłości Mojego Syna Jezusa Chrystusa, a także odda Mi swą duszę i Mi powierzy swoje życie. Wiedzcie dusze pod Mą opieką żadna dusza nie zginie. Miłość Boga Ojca jest największą miłością i dobrem na tej ziemi i w wieczności.

Niech prowadzą was chrześcijańskie wartości i Boże przykazania. Niech bronią waszą będzie Różaniec, tarczą miłość Boga, a opatrzność zaufaniem. Ja Maryja przytulam was do swego Matczynego Serca i we łzach nieustannie wstawiam się za wami. Łaską Bożą dani są wam współcześni prorocy i wiedzcie, że wiele się modlą za was. Niech wasza modlitwa będzie im nagrodą za trud i służbę ofiarną.

Niech dobry Bóg Błogosławi wszystkim tym co słowa te czytają i słuchają. Ja Maryja, Bóg Ojciec waz z Mym Synem Jezusem Chrystusem w mocy Ducha Świętego prowadzimy Polski naród.

 

Ewangelia Świętego Łukasza 15, 1-7