Maj #6
 

29.05.2020r.

Godzina 00:00

 

Bóg Ojciec: Moje drogie umiłowane dzieci.

Modlitwy wasze są kadzidłem i wynagrodzeniem za zło, są motorem co zmienia bieg wydarzeń. I wiedzcie, że Ja nie chcę was karać lecz szala zła już dawno jest przeważona i nadszedł czas kar.

Mój Syn Jezus Chrystus jest waszym Królem a Królową narodu Polskiego jest Maryja. Dlatego kary będą łagodniejsze i zło nie ma takiej swobody działania. Wiele jeszcze będzie cierpiał Polski naród, lecz Ja Bóg Ojciec zmniejszam wam kary mimo iż nadal jest wiele zła.

Moje drogie dzieci wkrótce Zesłanie Ducha Świętego. To czas gdy Duch Święty obdarza swoimi łaskami wiele dusz i za wiele dusz módlcie się moje drogie dzieci. Bo teraz jest czas ratowania dusz co Boga nie znają i go nie potrzebują tylko na sobie się opierają. Proszę módlcie się gorliwie za tych co profanują Ciało i Krew Mojego Syna. Bo tak przyjmowana Komunia Święta, gdy jest wyciągnięta ręka jest zniewagą dla Mojego Syna. Wiedzcie też moje drogie dzieci, że każda dusza co profanuje Ciało Mojego Syna ściąga na siebie śmierć. Śmierć duszy jest gorsza od śmierci ciała, bo to jest wieczna śmierć. Wiedzcie też, że jak taka dusza się nawróci to powinna już zawsze przyjmować Komunie Świętą godnie i tylko na kolanach, by wynagrodzić mi swój grzech.

Tak drogie dzieci już niedługo ogłoszą ponowne wybory, a ich wynik jest już przesądzony i nieważny jest wasz głos. Choć wiele krajów będzie bardzo odczuwać kryzys gospodarczy, to w Polsce nie będzie to tak bardzo odczuwalne choć wielu zubożeje i straci swe majątki.

Lecz czy dusza co we wszystko opływa zwróci się do Boga?

Módlcie się moje drogie dzieci za grzeszników, by mimo strat potrafili zwrócić się do Boga. Cierpienie jest wielką łaską i daję ją duszom by je uratować. Lecz i wtedy wiele dusz nie zwraca się do Boga. Dlatego tak bardzo trzeba modlitwy o nawrócenie grzeszników, by potrafili i chcieli Boga prosić o ratunek.

Wy zaś moje drogie dzieci ofiarujcie swe cierpienia za grzeszników, bo cierpieniem i modlitwą można uratować wielu grzeszników. Dusze święte świeckie i konsekrowane wiele Mi ofiarowują i cierpią niemało. Nic tak nie uświęca jak cierpienie i świętość jest nim usłana, lecz i przedsmakiem Nieba jest pocieszana. Ja sam jestem najbliżej cierpiącej duszy i z nią współcierpię i jest z nią Duch Święty, Duch pocieszyciel. Wiele jeszcze was czeka zmian moje drogie dzieci i wiedzcie, że niewiele już czasu zostało gdy Mój Syn przyjdzie jako Sędzia Sprawiedliwy.

Dziękuję wam za wasze modlitwy, posty i ofiary, za cierpienie Mi ofiarowane. Próśb waszych wysłuchuje i wiele znaczą wasze modlitwy, posty i ofiary.

Tak z Serca wszystkim Błogosławę co słowa te czytają i słuchają. Ja Bóg Ojciec jestem z wami, Duch Święty pragnie was prowadzić. Bądźcie wierni, Mój Syn jest z wami i Króluje wraz z Maryją nad Polską i Polakami.

 

Księga Judyty 13,11-14

Wersja audio