Marzec #1
 

01.03.2020r.

Godzina 18:06

 

Jezus: Moje drogie dzieci umiłowane.

Pragnę wam powiedzieć, że wszystkie swoje obietnice wypełniam i Ja jestem waszym Królem i Panem. Choć biskupi nie przyjęli Mojego królowania ani Rząd Polski nie mianował mnie na Króla Polski łaska ta wam jest dana. Gdyż wola moja została wypełniona przez wierność waszych modlitw i Mszy Świętych ofiarowanie. Wielka to łaska dla narodu co przyjął Mnie za Króla bo dzięki temu macie Moje Błogosławieństwo i opiekę. Ręki swej nie zdejmę z waszego narodu jednak wiedzcie, że i tutaj przyszedł czas działania zła dla oczyszczenia waszego narodu. Niech lęk nie zagląda do waszej duszy lecz ufność i wiara wypełni wasze serca. Wszystko to stać się musi i jest już ten czas gdy wszystko się wypełnia. Teraz jest czas gdy każda dusza w modlitwie zbrojna, w postach gorliwa, w ofiarach hojna wolę Moją może wypełnić. I niech nie obawia się ani cierpienia, ani krzyża gdyż każdy chrześcijanin narodził się by swą misję dla zbawienia świata wypełnić. Żaden czyn nie jest zbyt mały lecz proszę by w tym czasie gorliwsza była wasza modlitwa. Proście o pomoc w modlitwie Anioły, waszych Świętych Patronów i wszystkich Świętych wam danych. Proście o pomoc dusze w czyśćcu cierpiące bo wielka jest ich pomoc.

Dziś nadszedł czas mobilizacji, gdzie Trzy Kościoły w jedności modlą się o Nowy Kościół bo nadejdzie czas Zmartwychwstania, czas Nowej Ziemi, czas gdy zło zostanie pokonane i szatan już nie będzie panował na tej ziemi. To czas zwany paruzją, to czas przez wielu oczekiwany. Wiele jeszcze was czeka trudu jednak nie myślcie o tym, myślcie o nadziei którą Ja sam wam przynoszę. Tą wiarę i nadzieje w sobie nawzajem podtrzymujcie i pamiętajcie, że macie Matkę Moją Maryję i oręż do wali niezawodny na każdy czas. Walczcie modlitwą różańcową, walczcie postem i przychodźcie do Zdroju Mojego Miłosierdzia a siły wasze zawsze odnowie.

Tak dzieci moje trwajcie w wierności Mojej, trwajcie na modlitwie. Zaś kapłanów, którzy te słowa czytają proszę, by wszystkie zawarte tutaj intencje spisane przez moją córkę Anne od Jezusa kładli na ołtarzu podczas Eucharystii, a Ja sam łaską swoją was obdarzę i radością wypełnię wasze serca.

Tak wszystkich co słowa te czytają i słuchają z Serca Błogosławie.

Pamiętajcie Ja jestem waszym Królem i Panem.

Wersja audio