Marzec #4
 

18.03.2020r

Godzina 21:05

 

Jezus: Moje drogie dzieci umiłowane.

Wiele dusz wnosi przebłaganie do Tronu Boga Ojca i wiele dusz pości, i czyni ofiary. Zbawienne to jset działanie i wiedzcie, że wiele dusz przez to może być uratowane. Teraz Rząd Polski rozpoczął działania zmierzające do uratowania Polskiej gospodarki, jednak wiele będzie strat i tu w obietnice trudno wierzyć. Ja Jestem Królem sprawiedliwym i miłosierne jest Moje Serce dlatego wasz kraj, Mój kraj który umiłowałem szczególnie ze względu na dzieci mi wierne pragnę oszczędzić. I wiedzcie, że tu tak bardzo nie odczujecie kryzysu jak inne narody.

Nie bójcie się biedy, nie bójcie się braku pracy czy słabych dochodów.

We Mnie całą nadziej pokładajcie, bo wielkie idą zmiany, wszystko Mi powierzajcie gdyż troski wasze są Moimi troskami. Waluta waszego kraju jest bezpieczna i ci co kupili złoto lub srebro z czasem zyskają.

Dziękuję za wasze modlitwy i wierność, dziękuję duszom co przychodzą na Msze Świętą bez lęku i godnie przyjmują Moje Ciało. Wierność wasza jest ochłodą Mojego Serca, a ufność i miłość radością Nieba. Nie ustawajcie w modlitwach, trwajcie i ufajcie, bo dusze wierne i gorliwe wiele łask otrzymają a także ich rodziny Mojej łaski doznają.

Dziś Moje Miłosierne Serce jest otwarte i możecie czerpać i przychodzić do Zdroju Mojego Miłosierdzia. Lecz Ja już nadchodzę i zbliża się dzień Mego przyjścia, gdy przyjdę jak złodziej i nikt nie zna dnia Mego przyjścia.

Tak drogie dzieci Ja i Mój Ojciec Niebieski z Serca w wam Błogosławie co słowa te czytają i słuchają. Bądźcie wierni i trwajcie w zaufaniu.

Wersja audio