Marzec #5
 

22.03.2020

Godzina 14:45

 

Jezus: Dzieci moje umiłowane.

Dziś niedziela radości lecz Moje Serce jest zasmucone gdyż wiele dusz uległo lękowi i zatrwożone są ich serca, bo wiary Mi nie dały. Ja zaś pragnę być Królem waszych serc, bo nie dałem wam ducha bojaźni i niewiary, lecz ducha mocy i bojaźni Bożej.

Wielki ból zadają Mi kapłani, którzy kierują się lękiem a nie dobrem dzieci Bożych. Wielka spoczywa na nich odpowiedzialność gdy przykazania są łamane, gdy Moje Ciało w Komunii Świętej jest profanowane przez niegodne jej rozdawanie i przyjmowanie na rękę.

Tak niewiele dusz przychodzi do Kościoła na Msze Świętą, tak niewiele Mi ufa i wierzy w moją obecność w Eucharystii. Jakże jesteście ślepi, jakże potrzebujecie Mojego uleczenia, czy jest taka woda co obmyje was z grzechu?

Zaś dusze, które jesteście Mi wierne i walczycie modlitwą Różańcową, postem, ofiarą, nie szczędzicie swojego czasu i wiernie trwacie przy Sercu Moim i Maryi. Pragnę was pocieszyć i rozradować wasze serca, bo wy jesteście ochłodą Mojego Serca. Tak wierne umiłowane dusze nie ustawajcie w modlitwie, przychodźcie do stołu Eucharystii i godnie przyjmujcie Mnie do serc, korzystajcie z wody święconej i egzorcyzmowanej jako uleczenie i ochronę. Proszę byście nadal modliły się za Rząd Polski, biskupów, kardynałów, Papieża Franciszka i wszystkich kapłanów.

Drodzy kapłani wierni i gorliwi według Mojego Serca, tak mi drodzy. Strzeżcie Mojej owczarni bo Ja sam ją wam powierzam i liczę na was, że ustrzeżecie owczarni Mojej.

Życie jest darem Boga Ojca Wszechmogącego i Ja Mam moc dać życie i Mam moc je odebrać. Czy myślicie, że możecie ustrzec swe życie?

Ja Jestem Bogiem Miłosierdzia, nawróćcie się a będziecie we Mnie mieli życie na wieczność, bo Ja jestem życiem i dałem wam swoje Ciało i Krew byście we Mnie mieli życie.

Tak drogie dusze umiłowałem was nad życie swoje i pragnę byście życie we Mnie miały. To życie, co życiem jest pustki bez Boga, życiem powierzchownej wiary, gdzie praktyka religijna stała się rytuałem nie jest według zamysłu Boga.

Drogie dzieci według Serca Mojego dziękuję wam za wasze modlitwy i oddanie, posty i ofiarowania, za waszą miłość i zaufanie.

Tak z Serca wam Błogosławię i wlewam w wasze serca pokój i miłość byście trwały w miłości Mojej. Niech łaska ta będzie dana wiernym duszom co słowa te czytają i słuchają. Ja Jestem waszym Bogiem i Królem, trwajcie w zaufaniu.

Wersja audio