Marzec #6
 

29.03.2020r..

Godzina 16:16

 

Jezus: Moje drogie umiłowane dzieci.

Dziś kiedy działanie szatana jest jawne i widać z kim współpracuje Rząd Polski, i kogo słuchają hierarchowie Kościoła, ucisk Kościoła stał się jawny.

Nie ma Mojej woli w tym, by Święta Wielkanocne i obchody Wielkiego Tygodnia zostały zmienione i przełożone na wrzesień.

Nie ma woli Mojej by tylko pięć osób mogło przyjść na Mszę Świętą do Kościoła.

Nie ma woli Mojej by Komunia Święta była przyjmowana do ręki ani w pozycji stojącej.

Dzieci moje wszelkie zło na tym świecie jest dziełem szatana i wiedzcie, że działa on przez ludzi co są jego sługami. Lecz żadne zło Mojej miłości nie pokona i tam gdzie jest modlitwa, post, ofiara i wynagrodzenie za zło, Ja Mam moc zniweczyć działanie szatana. Dziś dzieci moje wiara wasza i oddanie poddane zostały wielkiej próbie.

I teraz okazuje się jaka jest wasza wiara, jaka miłość do Boga i jakie jest wasze oddanie. Modlitwa wasza może zmienić tok wydarzeń i sprawia, że zmniejsza się kara za grzechy wasze. Modlitwa wasza sprawia, że dusze grzeszników wyrywane są ze szponów szatana, a ci którzy wątpili i odwrócili się ode Mnie przez złudę tego świata zapragną do Mnie powrócić w skrusze swego serca.

Wielce jest zasmucone Moje Serce i Serce Mojej Matki przez brak wiary, letniość dusz i uleganie lękowi. Dzieci moje od dnia narodzin na tym świecie policzone są dni wasze. I tak jak Ja wyznaczam dzień narodzin waszych, tak i dzień śmierci jest już wyznaczony w dniu waszych narodzin. Kto z was może przedłużyć sobie życie choć o jeden dzień, choćby o godzinę, nawet minuty sobie nie przedłużycie.

I tak jak żaden człowiek życia swego nie przedłuży, tak może je skrócić lub zniweczyć swe życie, by stało się łez padołem.

Nikt kto żyje w bliskości Boga nie powie, że życie jego jest nieszczęściem. Gdyż szczęściem największym jest życie blisko Boga w Jego miłości, w Jego obecności. Życie w pełni to życie w jedności z Bogiem.

Tak dzieci Moje Ja Jestem waszym Królem i Bogiem, i pragnieniem Serca Mego jest wasze szczęście. Pragnę by czas tego ucisku dusze wasze przeszły obronną ręką, a dzięki waszej modlitwie świat ten stał się na nowo odbudowany. Tak proszę was o wytrwałość, bo ci co wytrwają będą Moje Oblicze oglądali. Ja wypełniam wasze serca radością i pokojem, trwajcie w Mojej nadziei i miłości a wasze dusze będą zbawione.

Tak z Serca wszystkim Błogosławię co słowa te czytają i słuchają. Niech pokój i Moja miłość będzie zawsze z wami.

Wersja audio