Miłosierdzie w Sercu Boga - Zeszyt 1
 

Pragnę poinformować, że treść spisanych zeszytów zamieszczam w internecie na polecenie Pana Jezusa, gdyż już teraz wiele osób powinno z nich skorzystać z powodu skrócenia czasu ponownego przyjścia Pana. Pierwotnie zeszyty te miały być wydane po mojej śmierci w formie książki, jednak zgodnie z wolą Bożą już teraz je ujawniam. Będę je stopniowo zamieszczać w miarę możliwości. Wszystkich obejmuje serdeczną modlitwą i polecam opiece Matce Bożej, a także proszę o modlitwę.

Przyjdź Duchu Święty i otwórz moje oczy serca,

przyjdź Duchu Święty i otwórz moje uszy serca,

przyjdź Duchu Święty ze swoim światłem i zrozumieniem,

by słowa tutaj spisane zmieniły moje życie i je ubogaciły bogactwem łaski.

Niech Duch Twój o Panie oddali wszelkie zło, 

a łaska rozeznania będzie mi dana jako Twoje światło.