Styczeń #1
 

06.01.2020r.

Godzina 19:40

 

Maryja: Moje drogie dzieci.

Mój Syn Umiłowany przyszedł na świat by go zbawić, by ukazać dobro Ojca i troskę o swoje dzieci. Teraz gdy szatan ujawnił swą twarz i głos jego będzie miał największy posłuch, wiedzcie że tylko dzięki łasce Bożej mogą wytrwać w wierności dzieci Boga. Wielki jest jego podstęp i język kłamliwy, i wielu pójdzie za nim podziwiając jego cuda i fałszywy pokój.

Ja Maryja jestem waszą Matką i pragnę was ukryć i obronić przed podstępem szatana. Zawsze proście Mnie o pomoc i wstawiennictwo gdyż szatan czyha na was i sieje zamęt, niezgodę, kusi podstępnie by was zgubić. Nie gódźcie się na żadne ustępstwa tylko pozostańcie w wierności i czystości serca. Już wkrótce zostanie uchwalona ustawa, która umożliwi wszczepienie tak zwanych czipów pod skórę Polaków by można było ich lepiej kontrolować. Przedstawi się wiele zalet tego wynalazku, lecz wiedzcie że to wielki jest podstęp szatana. Nie gódźcie się dzieci na wszczepienie znaku szatana, gdyż wtedy skarzecie się na jego niewolę. Nie bójcie się Moje dzieci gdyż Ja Matka was obronie i pokieruję tak waszym życiem, że będziecie mogli żyć bez tego znamienia. Duch Święty chroni swoje dzieci i tak jak za czasów Mojżesza Bóg żywił swe dzieci, tak za czasów wielkiego ucisku zadba o swe dzieci. Każda dusza Mi oddana będzie w Mojej opiece i niech się nie obawia Ja Matka chronię swe dzieci.

Tak, drogie dzieci, dziękuję wam za waszą modlitwę, posty i ofiary. Wiele może zdziałać wasza modlitwa i cenne są wasze ofiary. Wiedzcie, że smutek wasz i cierpienie zmieni się w radość. Moje drogie dzieci wy jesteście Mi pocieszeniem, nie trwóżcie się lecz ufajcie gdyż wasze dusze przeznaczone są do świętości i życia w bliskości Mojego Syna. Światło Ducha Świętego niech oświeca wasze Serca i umysły byście wytrwały w wierności Bogu. Módlcie się za siebie nawzajem gdyż wasze dusze potrzebują umocnienia, a serca wasze ukojenia Miłością Boga.

Ja Maryja jestem zawsze blisko was i wstawiam się za wami, niech Moje łzy będą wam pociechą, a dobry Bóg obdarzy wszystkich Błogosławieństwem co słowa te czytają i słuchają.

Wersja audio