Styczeń #2
 

26.01.2020r.

Godzina 18:26

 

Jezus: Dzieci moje umiłowane.

Modlitwy wasze są kadzidłem dla Mojego Serca i wiele mogą zmienić wasze modlitwy. Duch Święty prowadzi dusze mi oddane, a ziemia wasza Polska jest już nasączona krwią męczeńską wielu Polaków. To zarzewie odkupienia męczeńską krwią nie zostało jeszcze zakończone i wielu jeszcze odda swe życie dla tego kraju. Jest także wiele dusz, których życie stało się białym męczeństwem i są to dusze ofiarne.

Teraz gdy zbliżają się wybory znów usłyszycie wiele obietnic i nie wszystkie w dalszej perspektywie wydają się dobre. Rząd, który jest nadal pozostanie u władzy gdyż to już jest zaplanowane, taka jest polityka władzy. Zmiany personalne będą jednak niewielkie, większość pozostanie u steru władzy.

Tak dzieci moje modlitwa wasza jest teraz bardzo potrzebna, bo wielu co jest teraz przy władzy nie działa na rzecz dobra Polski, ani narodu polskiego. Potrzebne są większe zmiany, módlcie się by osoby które nie są dopuszczane mogły zająć godne stanowiska, a te które szkodzą utraciły swe przywileje.

Miejsce Polski w Unii Europejskiej będzie słabnąć i niewielu znajdzie sojuszników. Wiedzcie, że Unia Europejska nie jest Moim dziełem i wielu masonów jest tu u szczytu władzy. Dlatego pragnę by Mój kraj Polski i Mój Polski naród był wolny od Unii Europejskiej, a także by związek tych krajów uległ rozwiązaniu. Tu wielu modlitw trzeba, a także ofiary, módlcie się drogie dzieci Koronką do Miłosierdzia o rozpad tych krajów.

Tak wiele wam powierzam i jeszcze powierzę, gdyż pragnę szczęścia i wolności dla waszego kraju. Dziękuję wam za wasze modlitwy, ofiary i zaangażowanie.

Z Serca wszystkim błogosławie co słowa te czytają i słuchają, na trudny czas.

Trwajcie w Moim pokoju i wszystko Mi i Mojej Matce Maryi powierzajcie.

Wersja audio